Hjem

Pasienten kjenner det på kroppen 

– du kjenner det på jobbhverdagen.

Lettere med Lifeness

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi dine pasienter med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging. 

5 x bedre

behandlingsresultat


Motivasjon er sentralt i livsstilsendringer.

Lifeness er utviklet av utøvende helsepersonell i norsk behandingshverdag med mål om å forenkle oppfølging av mennesker med fedme – med motivasjon som viktigste suksessfaktor.


En pilotstudie fra UiT - Norges Arktiske Universitet viser at seks måneders behandling med Lifeness gir fem ganger så gode behandlingsresultater for pasienter med overvekt enn vanlig oppfølging. 

Lettere for alle parter

Suksessen bak Lifeness handler om to ting -presisjon og enkelhet.
Skyløsningen vår er spesialtilpasset livsstilsendring og overvektsrehabilitering,
og gir pasient og behandler verktøyene som gjør oppgavene deres enklere

PASIENT

Som pasient får du i appen et motiverende oppfølgingssystem som gir deg gode, overkommelige rammer, enkle funksjoner og løpende kontakt med ditt helsepersonell. Du kan logge bla. humør, vekt og måltider, eller andre variabler etter avtale med din kontaktperson.  • Enkel og sikker kommunikasjon med ditt dedikerte helsepersonell
 • Mulighet for daglig oppfølging og oppmuntring
 • Regelmessig kontakt (hver 5. dag) via ukentlige gjennomganger som øker motivasjon og fokus
 • Regelmessig veiing (hver 7. dag)
 • Sømløs og stedsuavhengig oppfølging
 • En tettere behandling som føles mer personlig

HELSEPERSONELL

Som helsepersonell får du et enkelt og grafisk kontrollpanel hvor du har oversikt over pasienter, deres vektlogg, feedback og statistikk. Det gir deg innsikt i hvem som kan ha behov for oppmerksomhet, om humøret har falt, om de har vektendring eller logger lite data. Du kan sortere og kommunisere på kriterier – én til én eller til flere. • Mulighet til å gi pasienter tidseffektiv og mer personlig behandling 
 • Rom for å kommunisere med grupper av pasienter av gangen
 • Friksjonsfritt samarbeid med tverrfaglig team
 • Økt produktivitet 
 • Strømlinjeformet oversikt over pasientgrupper og avgjørende motiverende statistikkverktøy som gir bedre pasientinnsikt
 • Dashbord for klinisk behandling som hjelper helsepersonell med å prioritere hvilke pasienter som trenger oppfølging

KLINIKK & 
KOMMUNER


Som organisasjon får dere verktøy som sikrer bedre behandlingsresultater gjennom effektiv og sømløs behandling av pasienter. Løsningen er tidsbesparende for helsepersonell og muligjør regelmessig oppfølging når pasienten er hjemme.
I tillegg får dere verdifull innsikt og statistikk. Din organisasjon får innføring i effektive måter å bruke løsningen på, slik at dere får mest mulig ut av den.  • Optimalisert ressursfordeling i forhold til behov (kostnadseffektivitet og mulighet for behandling av flere pasienter)
 • Statistikk over pasientforløpet som gir større klinisk innsikt (versus manuell logging)
 • Ny giv både blant pasienter og ansatte
 • Styrket merkevare gjennom bruk av innovativ teknologi

Vi har lært leksa vår

– svaret ble Lifeness

Lifeness ble startet i 2018 av en lege innen behandling av livstilssykdommer og en gründer fra treningsbransjen. Siden oppstarten har løsningen gjennomgått en rekke utviklingsprosesser og beta-tester med innspill og tilbakemeldinger fra helsepersonell og pasienter. Lifeness er tilknyttet Helseinkubatoren Aleap og Norway Health Tech i Forskningsparken i Oslo.


Vekttap og økt livskvalitet som samfunnseffekt

Lifeness er en sosial entreprenør – noe som betyr at vi som selskap styrer systematisk mot mål om samfunnseffekt på like linje med økonomisk effekt. Som kjent er overvekt nøkkelen til en rekke livstilsrelaterte sykdommer og en av våre aller største samfunnsutfordringer. Gjennom å forenkle overvektsbehandling vil vi bidra positivt for enkeltmennesker og behandlere, så vel som for samfunnet.

Grunnleggere


Maria Arlén Larsen MD, PhD, CBDO 

Maria Arlén er lege med overvekt, vekttap og livsstilssykdommer som spesialfelt gjennom sin doktorgrad, overvektsutdanning fra Harvard University og daglig klinisk arbeid. Marias mange års kompetanse innen overvekt har vært avgjørende i utviklingen av flere private overvektsklinikker og fedmeteam innen spesialiserthelsetjenesten.


Epost: Maria@lifeness.no 
Solvor Øverlien Magi, CEO  

Solvor har mer enn 30 års ledererfaring fra selskaper som SATS, Savo, Holmris B8 og EVO. Hun har bidratt til oppstarten av flere suksesselskaper som Circle Innovation, Senzie, SHE og EVO. Hun var også tidligere medeier i fire SATS sentre. Hun har lang erfaring innen teknologiprosjekter slik som medlem- og betalingssystemer for SATS og EVO.


Epost: Solvor@lifeness.no

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å klikke på "Godta" samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Les mer
Godta